Dzinēja diagnostika

Dzinēja diagnostika

Dzinēja diagnostika
Motora vadības sistēmas diagnostika, vadības bloka, devēju, sensoru un izpildmehānismu pārbaude, kļūdu analīze, auto dzinēja bojājumu meklēšana un novēršana.
Dzinēja pārbaude
Motora kompresijas un sadales fāzu pārbaude. Auto dzesēšanas sitēmas un vakuumsistēmas darbības pārbaude. Motora defektu meklēšana.
Aizdedzes sistēma
Auto aizdedzes sistēmas un dzirksteles enerģijas pārbaude. Dīzeļmotora iesmidzināšanas momenta pārbaude un iestatīšana. Dīzeļdzinēja kvēlsveču pārbaude.
Degvielas sistēma
Auto degvielas iesmidzināšanas sistēmas diagnostika, degvielas sūkņa spiediena un degvielas spruslu pārbaude. Problēmu meklēšana un novēršana.
Izplūdes sistēma
Benzīna motora izplūdes gāzu CO, CH, O, CO2, lambda pārbaude un CO regulēšana. Auto katalizatora, kvēpu filtra un Lambda zondes pārbaude.

DZINĒJA DIAGNOSTIKA

Pilna dzinēja diagnostikaDzinēja diagnostikas laikā tiek veikta padziļināta automašīnas dzinēja vadības sistēmas diagnostika, dzinēja mehāniskā stāvokļa un visu to sistēmu diagnostika un pārbaude, kuras varētu izsaukt dzinēja darbības traucējumus. Tiek pārbaudītas aizdedzes sistēma, degvielas sistēma un izplūdes sistēma. Tiek pārbaudīti motora vadības blokā saglabātie kļūdu kodi, devēju un izpildmehānismu aktuālās vērtības, kuri var izsaukt šos kļūdu kodus un traucējumus. Tiek veikts izpildmehānismu tests, kļūdu kodu dzēšana, sistēmas vai izpildmehānismu adaptācija un atkārtota sistēmas pārbaude. Tiek veikta izplūdes gāzu pārbaude, devēju un elektro instalācijas pārbaude, sprieguma, pretestības un strāvas mērījumi. Tiek veikta kompresijas pārbaude un degvielas spiediena pārbaude - tiek darīts viss, lai atklātu un novērstu dzinēja defektu vai bojājumu.

IZPLŪDES GĀZU PĀRBAUDE

Automašīnas izplūdes gāzu pārbaudeIzplūdes gāzu pārbaude ir labākais veids, lai pārbaudītu automašīnas motora sistēmu darbību. Izplūdes gāzu diagnostikas laikā tiek veikta automašīnas dzinēja elektroniskās vadības sistēmas diagnostika un izplūdes gāzu CO, CH, O, CO2, kā arī lambda vērtību pārbaude. Tiek pārbaudīti motora vadības blokā saglabātie kļūdu kodi, devēji, lambda zonde(s) un izpildmehānismi, kuri var izsaukt šos kļūdu kodus. Pārbaudītas tiek to aktuālās vērtības, veikts izpildmehānismu tests un lambda zondes pārbaude, kļūdu kodu dzēšana, sistēmas vai izpildmehānismu adaptācija un atkārtota sistēmas pārbaude. CO regulēšana, ja tas ir iespējams.

EKSPRESS DIAGNOSTIKA

Ekspress diagnostikaEkspress diagnostikas laikā tiek veikta vienas automašīnas elektroniskās vadības sistēmas diagnostika, par kuras bojājumu liecina degoša vai mirgojoša dzeltena vai sarkana lampiņa instrumentu panelī, vai arī ir izteikti, šīs sistēmas darbības traucējumi un defekti. Tiek pārbaudīti tikai šīs sistēmas vadības blokā saglabātie kļūdu kodi, tiek pārbaudītas to devēju un izpildmehānismu aktuālās vērtības, kuri var izsaukt šos kļūdu kodus, traucējumus vai defektus. Tiek veikts izpildmehānismu tests, kļūdu kodu dzēšana, sistēmas vai izpildmehānismu adaptācija un atkārtota sistēmas pārbaude.