Elektrosistēmu diagnostika

Elektrosistēmu diagnostika un pārbaude

Elektrosistēma
Automašīnas elektrosistēmu, komforta sistēmu un auto elektro aprīkojuma diagnostika un remonts. Auto elektroiekārtu bojājumu meklēšana un novēršana.
Klimata kontrole
Auto apsildes, ventilācijas un autonomās apsildes sistēmu diagnostika, pārbaude un remonts. Bojājumu meklēšana un novēršana.
Drošības spilveni
Airbag, SRS un auto pasīvās drošības sistēmu diagnostika un pārbaude. Bojājumu meklēšana un novēršana.
Akumulators
Auto akumulatora, ģenerātora un startera pārbaude. Akumulatora izlādes un strāvas noplūdes iemeslu meklēšana un novēršana.

ELEKTROSISTĒMU DIAGNOSTIKA

Pilna elektrosistēmu diagnostikaAutomašīnas elektrosistēmu diagnostikas laikā tiek veikta padziļināta visu to automašīnas komforta sistēmu, aktīvās un pasīvās drošības sitēmu diagnostika, virsbūves elektroaprīkojuma un elektroiekārtu pārbaude , ja par to traucējumiem liecina degoša vai mirgojoša dzeltena vai sarkana lampiņa instrumentu panelī, vai arī ir novēroti šo sistēmu darbības traucējumi vai īslaicīgi defekti. Diagnostika tiek vekta visām sistēmām, kuru vadības blokā ir saglabāti kļūdu kodi. Tiek pārbaudītas to devēju un izpildmehānismu aktuālās vērtības, kuri var izsaukt šos kļūdu kodus un traucējumus. Tiek veikts izpildmehānismu tests, kļūdu kodu dzēšana, sistēmas vai izpildmehānismu adaptācija un atkārtota sistēmas pārbaude. Tiek veikta elektro instalācijas pārbaude, elektroiekārtu sprieguma, pretestības un strāvas mērījumi, elektroiekārtu remonts un bojājumu meklēšana - tiek darīts viss, lai atrastu un novērstu defektu vai bojājumu.

KOMPLEKSĀ DIAGNOSTIKA

Kompleksā diagnostikaKompleksā diagnostika ļauj vispusīgi pārbaudīt un novērtēt visu automašīnas elektronisko un mehānisko sistēmu darbību un stāvokli. Pilna auto diagnostika pirms auto pirkšanas, vai pēc auto iegādes ir labākais veids, lai novērtētu auto stāvokli, šī pārbaude  ļauj izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem un nevajadzīgiem remonta izdevumiem. Pilna auto diagnostika un pārbaude ir ļoti ieteicama arī pēc auto iegādes, ja Jums nav bijusi iespēja to izdarīt pirms auto iegādes. Kompleksās diagnostikas laikā tiek veikta visu automašīnas elektronisko vadības bloku un sistēmu diagnostika. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmām, kurās ir saglabāti kļūdu kodi. Tiek pārbaudīti šīs sistēmas vadības blokā saglabātie kļūdu kodi, tiek pārbaudītas to devēju un izpildmehānismu aktuālās vērtības, kuri var izsaukt šos kļūdu kodus un traucējumus. Tiek veikts izpildmehānismu tests, kļūdu kodu dzēšana, sistēmas vai izpildmehānisma adaptācija un atkārtota sistēmas pārbaude.

EKSPRESS DIAGNOSTIKA

Ekspress diagnostikaEkspress diagnostikas laikā tiek veikta vienas automašīnas elektroniskās vadības sistēmas diagnostika, par kuras bojājumu liecina degoša vai mirgojoša dzeltena vai sarkana lampiņa instrumentu panelī, vai arī ir izteikti, šīs sistēmas darbības traucējumi un defekti. Tiek pārbaudīti tikai šīs sistēmas vadības blokā saglabātie kļūdu kodi, tiek pārbaudītas to devēju un izpildmehānismu aktuālās vērtības, kuri var izsaukt šos kļūdu kodus, traucējumus vai defektus. Tiek veikts izpildmehānismu tests, kļūdu kodu dzēšana, sistēmas vai izpildmehānismu adaptācija un atkārtota sistēmas pārbaude.